Orientační ceník

Vedení účetnictví

Kritériem pro stanovení ceny účetní evidence je tzv. počet účetních zápisů, který nejlépe vyjadřuje hodnotu naší práce. Účetní zápis nelze zaměňovat s účetním dokladem, protože účetní doklad může obsahovat několik účetních zápisů, např. Bankovní výpis může obsahovat několik řádků, nebo došlá faktura – daňový doklad obsahuje nejméně jeden základ daně a jednu daň.
účtovaná jednotka: Cena:
za každý účetní zápis 30 Kč
základní sazba (min. cena za 1 měsíc) 1 500 Kč

Mzdová evidence

Kritériem pro stanovení ceny mzdové evidence je počet zaměstnanců v jakémkoliv pracovněprávním vztahu.
Počet zaměstnanců za měsíc: Cena za měsíc:
1 až 3 Základní sazba: 1 600 Kč
4 a více 1 600 + 200 Kč za každého dalšího zaměstnance

Jednorázové roční zpracování účetnictví

Platí stejná kritéria jako u průběžné měsíční evidence s navýšením ceny o 100%.
Počet účetních zápisů za měsíc: Cena za rok:
1 až 50 Základní sazba: 3 000 Kč
51 až 200 3 000 + 40 Kč za každý další účetní zápis
201 a více 9 000 + 20 Kč za každý další účetní zápis

Jednorázové zpracování přiznání k dani z příjmů

Zpracováním přiznání k dani z příjmů rozumíme: kontrolu účetních dokladů a správnosti jejich zaúčtování, kontrolu písemností, kontrolu hospodářského výsledku, kontrolu účetní závěrky (uzavírání účetních knih), stanovení základu daně a výpočet daňové povinnosti. Ceny jsou jen orientační.
Právnická osoba od 15 000 Kč
Právnická osoba bez aktivit od 2 000 Kč
Fyzická osoba od 5 000 Kč
Sdružení fyzických osob podle § 29 obč. zákoníku od 10 000 Kč

Zpracování kontrolního hlášení pro finanční úřad

Zpracováním přiznání k dani z příjmů rozumíme: příprava, kontrola a zpracování podkladů pro kontrolní hlášení, podání kontkrolního hlášení finančnímu. Ceny jsou jen orientační.

za každé KH od 500 Kč

Poradenství

Účetní poradenství 600 Kč/hod